Μπορώ να ανοίξω ένα παλιό μονοπάτι όπως θέλω ή υπάρχουν κανονισμοί;

ΕρωτήσειςΚατηγορία: ΑδειοδότησηΜπορώ να ανοίξω ένα παλιό μονοπάτι όπως θέλω ή υπάρχουν κανονισμοί;
Πέτρος Γεωργίου ρώτησε πριν 2 έτη
Υπάρχει κάποια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω για να ανοίξω ένα μονοπάτι, ή μπορώ απλά να πάω με εργαλεία και να το καθαρίσω;

1 Απαντήσεις
Paths Of Greece απάντησε πριν 2 έτη

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να δείτε τί ακριβώς είναι αυτό που θέλετε να κάνετε.

Εάν θέλετε απλά να συντηρήσετε ένα μονοπάτι που υπάρχει, δηλαδή να καθαρίσετε τη βλάστηση και να απομακρύνετε τα φερτά υλικά με χειρωνακτικά μέσα (το αλυσοπρίονο και το χλοοκοπτικό περιλαμβάνονται στα χειρωνακτικά μέσα), τότε απαιτείται μια απλή αίτηση στο Δασαρχείο έως και 5 μέρες πριν από τις προγραμματισμένες εργασίες σας. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά στην τοποθέτηση σήμανσης. Σε κάθε περίπτωση, το Δασαρχείο διατηρεί το δικαίωμα αρνητικής απάντησης.

Εάν όμως θέλετε να \”χαράξετε\” νέο μονοπάτι, ή να αναδείξετε ένα παλιό μονοπάτι (που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης με χρήση μηχανικών μέσων, κτισίματα, τοποθέτηση σήμανσης κτλ), τότε θα πρέπει να γίνει μελέτη με βάση το \”Διάγραμμα Ύλης\” που αναφέρεται λεπτομερώς στην παρακάτω Υπουργική Απόφαση, να κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες από τον δικαιούχο (όπως ρητά αναφέρεται στην παρακάτω νομοθεσία) και να αδειοδοτηθεί πριν γίνουν οι εργασίες.

Η διαδικασία αδειοδότησης για οποιαδήποτε εργασία είναι σαφής και αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό

– [151344/165/18.1.2017 (ΦΕΚ206Β/30-1-2017) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»](https://drive.google.com/open?id=0B5gEbHMPj6iYR3RNNmJxNU5qbXc)

– την αριθμ. [154551/1839/17 (ΦΕΚ2562Β/25-7-2017)](https://drive.google.com/open?id=0B5gEbHMPj6iYOXpnRDNaOFV0T1U) τροποποίηση,

– την αριθμ. [169774/2784/10.05.2018 (Β´ 2004) ](https://drive.google.com/open?id=1dWpzx7eADg4jFH40HehI8DNhp_-LQkez)τροποποίηση,

– καθώς και την εγκύκλιο [ΥΠΕΕ 151375/752/3-3-17 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ) «Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»](https://drive.google.com/open?id=1Wl4ulbxx7W5Csd4cwIoRteY2cP_rcHl4).

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, απαιτείται η κατάθεση μελέτης στα αρμόδια Δασαρχεία, με λεπτομερή στοιχεία για το μονοπάτι, όπως περιγράφεται στο σχετικό Διάγραμμα Ύλης. Σε περίπτωση που η χαρασσόμενη διαδρομή διέρχεται από κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, τότε την έγκριση πρέπει να τη δώσει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, και όχι το Δασαρχείο (για το τμήμα που αφορά σε αρχαιολογικό χώρο).

Για οποιαδήποτε αό τις παραπάνω περιπτώσεις, είμαστε στη διάθεσή σας για [συνεργασία](https://www.pathsofgreece.gr/services/).